ماموریت شرکت

ماموریت شرکت

فابا موتور بر آن است تا انرژی مورد نیاز مشتریان خود را در هر فرم و به میزان مورد نیاز مشتری، با موثرترین روش، حداکثر سرعت و حداقل هزینه‌های مادی و اجتماعی از منابع در دسترس مشتری استحصال نموده و در محل مورد نظر آنان تحویل نماید. ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از نیروی کار جامعه و ایجاد کیفیت مطلوب زندگی برای آنان زیبایی مسیر مأموریت ماست.

برای دیدن گواهینامه ها کلیک کنید

بیشتر بدانید