خدمات فنی

فابا موتور آمادۀ همکاری و مشارکت در عرصه‌های مختلف تحقیقاتی برای رفع نیاز صنایع مرتبط می‌باشد. ارائۀ خدمات آزمایشگاهی (آزمون‌های توسعه‌ای) و مشاوره یا اجرای پروژه‌های طراحی و مهندسی به‌کمک کامپیوتر (CAD/CAM/CAE) را از فابا موتور بخواهید.

خدمات ما

تحویل مطمئن کلید نیروگاه

نصب و راه‌اندازی نیروگاه کوچک‌مقیاس با فابا موتور

بیشتر بدانید

نیروگاهی همواره روشن

بهره‌برداری مطمئن از نیروگاه کوچک‌مقیاس

بیشتر بدانید