گواهینامه ها

گواهینامه ها

فابا موتور در مسیر حرکت به سمت مأموریت‌های خود، گواهینامه‌های معتبر مورد نیاز خود برای اطمینان ازصحت مسیر را اخذ نموده و همواره در این راه، اخذ گواهینامه‌های معتبر را مراحل برجسته‌ای می‌داند که نه تنها مهر تأیید بر آنچه تاکنون پیموده شده‌است می‌زنند، بلکه نقطۀ آرامشی هستند که آسودگی خیال را در طی صعود به ارمغان می‌آورند.
امید به نیل به تک‌تک واژه‌های مورد استفاده در مأموریت‌های فابا، مسؤولیت زدن مهر تأیید بر آنها را نیز بر دوش ما می‌گذارد و از این رو اخذ گواهینامه‌های معتبر در اولویت‌های ماست تا صحت ادعاهای خود را به اثبات بگذاریم.

در عبارت اصلی مأموریت‌های فابا هیچ واژه‌ای به اندازۀ واژۀ «مشتری» استفاده نشده است و از این رو، سهم قابل توجهی از گواهینامه‌های فابا نیز به موضوع مشتری، کسب رضایت مشتری از طریق شنیدن شکایات آن با هدف رفع عیب و ارتقای خدمات متمرکز شده‌است. از این رو، کسب استاندارد ایزو 10002 توسط شرکت فابا موتور در بستر سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان، نشانگر ارزش بی‌حد شکایات مشتریان برای فابا موتور نقش آنها به‌عنوان منبع مفید و رایگان برای ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد اعتمادی متقابل می باشد.

علاوه بر این و با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت کیفیت در جهت رضایت مشتری و نیز اشتغال مطلوب و بهره‌ور برای همکاران، شرکت فابا موتور با هدف تسهیل فرصت‌ها برای کسب رضایت مشتری و پرداختن مؤثر به چالش‌های فراروی اهداف سازمان اقدام به رعایت معیارها و نهایتاً اخذ استاندارد ایزو 9001 نموده است.

کاهش هزینه‌ها، بخصوص هزینه‌های اجتماعی و طراز بالای موضوعات زیست‌محیطی در این هزینه‌ها، دغدغۀ اصلی فابا موتور را ارتقای بازده با هدف منع استفادۀ نامطلوب از منابع موجود در طبیعت و کاهش آلودگی تولیدی با هدف منع تخریب محیط زیست و جلوگیری از روند فزایندۀ نقش تأمین انرژی در آلودگی هوا قرار داده‌است. اخذ استاندارد ایزو 14001 بازتاب مسؤولیت فابا موتور در برابر محیط زیست، نسل آینده و نیز ادعای خود در مأموریت‌های تعریف‌شده است.

مشتریان فابا موتور باید مطمئن باشند که محصولات فابا در محل مد نظر آنان بهترین عملکرد ممکن را از خود نشان خواهد داد. فابا موتور تضمین می‌نماید که موتورهای تولیدی این شرکت در شرایط محیطی مختلف عملکردی منطبق بر استاندارد ایزو 3046 خواهند داشت. اخذ این استاندارد مهم می‌تواند باعث آسودگی خیال مشتریان بخصوص برای اقلیم‌های سخت باشد.

بیشتر بدانید