نیروگاهی

مولدهای گازسوز و دیزلی سری 4 فاباموتور مناسب برای دائم‌کاری و کارکرد اضطراری با قابلیت کنترل فرکانس در وضعیت عملکردی جزیره و راندمان الکتریکی بالاتر از 42 درصد در شرایط ایزو، آماده تحویل و خدمات‌رسانی به مشتریان محترم می‌باشند. 

مولدهای گازسوز سری 4 در دو کلاس معمولی (کلاس GA) و ارتقا یافته (کلاس GP) و سه سایز مختلف توان‌های 500 تا 1030 کیلووات و 750 تا 1550 کیلووات را در شرایط ایزو تحویل می‌دهند. 

سه سایز مختلف موتورهای دیزلی نیز توان 850 تا 1800 کیلووات تولید می‌کنند. عملکرد موتورها در شرایط مختلف اقلیمی کاملا منطبق بر الزامات مندرج در استاندارد ایزو 3046 بوده و دارای سابقه درخشانی از رضایت مشتریان هستند.